Human Rights: from Theoretical Justifications to Dilemmas of Practical Applications

We the Peoples of the United Nations, determined to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small…

— United Nations Charter

 

Wraz z “Powszechną deklaracją praw człowieka” z 12 grudnia 1948 r. podstawowy etyczny postulat uniwersalistycznej moralności wszedł na stałe do słownictwa filozoficznego, prawnego i potocznego, zmieniając myślenie na temat relacji między obywatelem a państwem, na temat samego państwa oraz na temat relacji między obywatelami a także między ludźmi w ogóle.

Język praw człowieka przyczynił się niewątpliwie do kosmopolityzacji prawa i uniwersalizacji moralnych roszczeń. Jednak z czasem pojawiły się głosy krytyczne wobec idei praw człowieka, pojawił się również sprzeciw wobec kryjącego się za ideą praw człowieka, wedle tych krytyków – “europocentryzmu”. Prawa człowieka zaczęły być z tej krytycznej perspektywy postrzegane jako wyraz kulturowego ekspansjonizmu cywilizacji europejskiej. Podjęto próby podważenia ich uniwersalnej ważności bądź przynajmniej wykazania, że muszą one być zawsze rozumiane i wykładane z uwzględnieniem kulturowej specyfiki.

Konferencja „Prawa Człowieka. Od teoretycznych uzasadnień po dylematy praktycznych zastosowań” podjeła powyższe kontrowersje, jak też dyskusję nad katalogiem praw człowieka, a także problem genezy praw człowieka oraz ich związku z pojęciem godności człowieka.

 

Programme

9.00-9.30 Opening Ceremony

9.30-10.30
The Keynote Lecture: prof. Georg Lohmann (Emeritus Professor Otto Guernicke- Universität Magdeburg, Germany) – Different Conceptions and a General
Concept of Human Rights

10.30-10.45 Coffee break

10.45-11.30
Prof. Anna-Maria Andersen Nawrot (Lund University, Sweden) – The human right to science and culture and the ‘morality of feudalism’

11.30-12.45
Prof. Ivan Padjen (Rijeka University, Croatia) – Religious Rights in Croatia: What Counts as a Religion?

12.45-13.30
Prof. Zirk-Sadowski i prof. Wojciechowski (University of Lodz, Poland)

13.30-15.00 Lunch

15.00-15.45
Prof. Martin Škop (Masaryk University, Czech Republic) – Human Rights: Narrative between Law and Literature

15.45-16.30
Prof. Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina, Germany) – Gibt es ein Menschenrecht auf Vergessen (werden)?

16.30-17.15
Prof. Andrzej Maciej Kaniowski (University of Lodz, Poland) – Zur Verbindlichkeit der Menschenrechte 

17.15-18.00
Prof. Marek Piechowiak (University of Social Sciences and Humanities, Poland) – Metaaxiological Justification of Human Rights

18.00-18.15 Coffee break

ŁÓDŹ, 21.11.2014 Wydział Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12
(sala 1.26)

Organizatorzy:

Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego
Center for the Theory and Philosophy of Human Rights
Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi