Conference Venue

Konferencja odbędzie się w Auli A5 Wydziału Filologicznego UŁ
Łódź, ul. Pomorska 171/173