Contact

Bartosz Pokorski
bartosz.pokorski@filhist.uni.lodz.pl
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)